Oferta

 • Psychoterapia indywidualna w nurcie poznawczo-behawioralnym (depresja; zaburzenia lękowe – zaburzenie lękowe uogólnione, zespół lęku napadowego, OCD, PTSD, fobie proste, fobia społeczna; niskie poczucie własnej wartości; zaburzenia psychosomatyczne, nerwicowe; zaburzenia osobowości)
  • Czas trwania jednej sesji: 50 min
 • Poradnictwo psychologiczne/konsultacje psychologiczne (wybranie najlepszej metody pomocy w przypadku trudności w adaptacji do zmian/kryzysów życiowych)
  • Czas trwania spotkania: 50 min
 • Diagnoza psychologiczna (zakończona wydaniem opinii) w zakresie m.in.:
  • zaburzeń osobowości
  • poziomu intelektu (WAIS-R)
  • funkcjonowania procesów poznawczych (zaburzenia pamięci, otępienia, uszkodzenia OUN itp.)