Oferta

  • Psychoterapia indywidualna w nurcie poznawczo-behawioralnym i terapii schematów.  Chętnie sięgam również po techniki DBT oraz ACT  (depresja; zaburzenia lękowe – zaburzenie lękowe uogólnione, zespół lęku napadowego, OCD, PTSD, fobie proste, fobia społeczna; niskie poczucie własnej wartości; zaburzenia psychosomatyczne, nerwicowe; zaburzenia osobowości)
    • Czas trwania jednej sesji: 50 min
  • Poradnictwo psychologiczne/konsultacje psychologiczne (wybranie najlepszej metody pomocy w przypadku trudności w adaptacji do zmian/kryzysów życiowych)
    • Czas trwania spotkania: 50 min
  • Badanie inteligencji w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Mensa Polska (prowadzę indywidualne sesje testowe)