O mnie

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (CTPB nr 24). Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w poradniach zdrowia psychicznego jak i w trakcie staży na Oddziale Zaburzeń Afektywnych Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi przy ul. Czechosłowackiej oraz na Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej w Łodzi przy ul. Przędzalnianej. W miejscach tych miałam okazję pogłębiać umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne. Ukończyłam 4-letnie Podyplomowe Specjalistyczne Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. W CTPB prowadzę także szkolenia dla studentów psychologii oraz przyszłych terapeutów. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.