O mnie

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (PTTPB nr 1303). Prowadzę indywidualną terapię poznawczo-behawioralną oraz terapię schematów osób dorosłych.

Ukończyłam 4-letnie Podyplomowe Specjalistyczne Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. W obszarze terapii schematów szkoliłam się pod okiem Remco van der Wijingaart’a w ramach jego współpracy z CTPB  (ukończyłam liczne warsztaty – Wstęp do terapii schematów, w tym Tryby w terapii schematów, Terapia schematów osobowości narcystycznej, Terapia schematów osobowości borderline oraz Terapia schematów dla zaburzeń osobowości z wiązki  C – zależnej, unikającej, obsesyjno-kompulsywnej).

W swojej pracy włączam również techniki DBT (ukończyłam całościowe szkolenie DBT Comprehensive) i ACT.

O rozwój zawodowy dbam uczestnicząc w licznych szkoleniach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w poradniach zdrowia psychicznego jak i w trakcie staży na Oddziale Zaburzeń Afektywnych Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi przy ul. Czechosłowackiej oraz na Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej w Łodzi przy ul. Przędzalnianej. W miejscach tych miałam okazję pogłębiać umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne. Od 2013 roku prowadzę indywidualną terapię Pacjentów.

Szkolenia/konferencje w 2024 r.:

23.03.2024 – Diagnoza, konceptualizacja i praca terapeutyczna z osobami neuroróżnorodnymi z ADHD (Konkret, Anna Pyszkowska)

13-14.01.2024 – Diagnoza, terapia poznawczo-behawioralna i wsparcie psychologiczne w pracy z osobami ze spektrum autyzmu (Konkret, Anna Pyszkowska)

Szkolenia/konferencje w 2023 r.:

18-19.03.2023 – Konceptualizacja i terapia poznawczo-behawioralna klinicznego perfekcjonizmu (InterEgo, Anna Szajkowska)

29-30.04.2023 – Terapia schematów zaburzeń osobowości z wiązki C – zależnej, unikającej, obsesyjno-kompulsywnej (CTPB, Remco van der Wijingaart, Magdalena Gulcz)

25.10.2023 – Co nowego od 1.01.2024 w przepisach dotyczących psychoterapii? (Polska Rada Psychoterapii)

4.11.2023 – Depersonalizacja i derealizacja – techniki pracy w nurcie CBT (Healio Pracownia Psychoterapii Justyna Rać)

4.11.2023 – Praca nad zazdrością w nurcie poznawczo-behawioralnym (Healio Pracownia Psychoterapii Justyna Rać)

Szkolenia/konferencje w 2022 r.:

12-13.03.2022 – Interwencja kryzysowa (CTPB, Andrzej Śliwerski)

2021/2022 – Zaawansowane szkolenie DBT Comprehensive (PTDBT, Alan Fruzzetti)

Szkolenia/konferencje w 2021 r.:

10.04.2021 – Żałoba i strata – jak skutecznie pomagać bliskim i klientom? (Healio Pracownia Psychoterapii Justyna Rać)

12-13.06.2021 – Wprowadzenie do dialektycznej terapii behawioralnej (Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej; prowadząca: Magdalena Tylko)

26-27.06.2021 – Paruresis, trichotillomania i dermatillomania – wykorzystanie technik CBT, RTZ i ACT (Healio Pracownia Psychoterapii Justyna Rać)

2-4.07.2021 – Międzynarodowa konferencja naukowa PTTPB 2021. Terapia poznawczo-behawioralna. Psychoterapia nie tylko indywidualna.
– Emotional schema therapy (Robert Leahy)
– Wystarczająco dobrze naprawdę wystarczy – transdiagnostyczne podejście do terapii perfekcjonizmu (Hanna Malinowska-Wikaryjczyk)
– Just do it! Dealing with procrastination (Eduardo Keegan)
– Wyjść z klatki. Praktyczne zastosowanie dialogu motywującego w empatycznej konfrontacji w terapii schematów. (Olga Olszewska)
– Poznawczo-behawioralna psychoterapia osób po doświadczeniach przemocy ze strony partnera (Natalia Liszewska)

5.09.2021 – Prokrastynacja, czyli w pułapce zwlekania – techniki zmiany (Healio Pracownia Psychoterapii Justyna Rać)

11-12.12.2021 – Terapia schematów osobowości narcystycznej (CTPB, Remco van der Wijingaart)