Czym jest terapia poznawczo-behawioralna?

Terapia poznawczo-behawioralna jest uznawana za jedną z najbardziej skutecznych form psychoterapii, a co za tym idzie staje się coraz bardziej popularna. Model poznawczo-behawioralny opiera się na założeniu, że nasze myśli i przekonania determinują nasze uczucia i zachowania. Dokonywane przez nas subiektywne interpretacje zdarzeń, wynikające z utrwalonych, nawykowych przekonań wpływają na to, co czujemy i na to, jakie działania podejmujemy.

Terapia poznawczo-behawioralna jest terapią krótkoterminową, ściśle zorientowaną na cel, co w powiązaniu z zaangażowaniem pacjenta w przebieg procesu terapeutycznego powoduje, że oczekiwane zmiany zachodzą dość szybko. Terapia obejmuje kilkanaście sesji terapeutycznych (w przypadku leczenia zaburzeń bez towarzyszących dysfunkcji osobowościowych) i ma na celu identyfikację, a następnie modyfikację takiego sposobu myślenia i zachowania pacjenta, który przekłada się na trudności w codziennym funkcjonowaniu (trudności interpersonalne, zawodowe itp.).

Terapeuta poznawczo-behawioralny jest aktywny w procesie terapii, tłumaczy podłoże problemu pacjenta, modeluje pożądane zachowania, uczy bycia własnym terapeutą dając ku temu narzędzia, wskutek czego pacjent po zakończeniu terapii potrafi samodzielnie utrzymać wprowadzone w życie zmiany.